Wyszukiwanie stron do promowania

Kiedy chcecie z informacją o swoich działaniach dotrzeć do szerszych kręgów, ale nie wiecie dokładnie, jak je zidentyfikować, możecie prosić e-wolontariuszy o podsyłanie wam swoich pomysłów i zamieszczanie ich na TuDu w formie linku z krótkim opisem, abyście następnie mogli się skontaktować z administratorami danej strony i nawiązać współpracę przy promocji.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np.:

  • Wyszukiwanie stron na Facebooku, na których można promować projekt XYZ dla młodych mam.

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

Wypisz w punktach, jakie działania wolontariusz powinien podjąć, żeby rozwiązać zadanie, o co konkretnie prosisz wolontariusza i jaki ma być rezultat jego pracy. Podaj wszystkie informacje i materiały, które są niezbędne do wykonania zadania, lub które mogą znacznie ułatwić wolontariuszowi pracę.

Aby wolontariusz mógł wyszukać odpowiednie strony, musi wiedzieć:

  • czego dotyczy wasz projekt? / czym się zajmujecie?
  • jakich stron poszukujecie?

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.:

  • Gotową treść postu zamieść w komentarzu (użyj opcji „Dodaj rozwiązanie).

Pamiętaj, że w burzach mózgów nie ma złych pomysłów! Dziękuj za każdy pomysł i zachęcaj e-wolontariuszy do wypisywania jak największej liczby propozycji.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!