zorganizowanie burzy mózgów

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np.:

  • Burza mózgów: wymyślenie hasła promocyjnego do projektu.
  • Burza mózgów: wymyślanie pomysłów na działania promocyjne dla projektu XYZ.
  • Burza mózgów: jak dotrzeć z informacja o projekcie do seniorów?
  • Burza mózgów: wyszukiwanie potencjalnych darczyńców.

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Zakres obowiązków:

Poproś wolontariusza o wpisywanie na stronie zadania pomysłów.

Pamiętaj, że w burzach mózgów nie ma złych pomysłów! Dziękuj za każdy pomysł i zachęcaj e-wolontariuszy do wypisywania jak największej liczby propozycji.

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.:

  • Swój pomysł wpisz w komentarzu (użyj opcji „Dodaj rozwiązanie).

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!

Leave a Comment

Your email address will not be published.