Zaprojektowanie logotypu (29)

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w e-wolontariacie jest dobry tytuł i opis zadania. Z e-wolontariuszami nie spotkasz się osobiście, dlatego wszystkie informacje, które są niezbędne do wykonania zadania, musisz opisać w jego treści.

Tytuł zadania

Powinien jasno informować, czego dotyczy zadanie, np.:

 • Stworzenie listy potencjalnych darczyńców.
 • Stworzenie listy mediów lokalnych z woj. świętokrzyskiego.
 • Wyszukiwanie organizacji do projektu dot. aktywizacji seniorów.
 • Wyszukiwanie kontaktów do patronów medialnych.

Cel:

Zmotywuj wolontariusza do działania, pokazując mu sens jego pracy! Opowiedz: dlaczego zamieszczasz na TuDu to zadanie? Czemu ono posłuży? W jaki sposób wykorzystasz rezultaty pracy wolontariusza?

Na przykład, jeśli chcesz prosić ich o pomoc w przygotowaniu bazy potencjalnych darczyńców:

 • opisz, dlaczego chcecie dotrzeć do darczyńców, na co zbieracie fundusze, jakie projekty prowadzicie i co będziecie w stanie zrealizować dzięki wsparciu darczyńców – wolontariusz dzięki temu będzie wiedział, że jego praca ma sens;
 • opisz, jakich darczyńców poszukujecie: być może są to firmy działające na danym obszarze? Albo w konkretnej branży? A może poszukujecie jakichś instytucji?

Zakres obowiązków:

Wypisz w punktach, jakie działania wolontariusz powinien podjąć, żeby rozwiązać zadanie, o co konkretnie prosisz wolontariusza i jaki ma być rezultat jego pracy. Podaj wszystkie informacje i materiały, które są niezbędne do wykonania zadania, lub które mogą znacznie ułatwić wolontariuszowi pracę.

Np. jeśli prosisz o pomoc w stworzeniu bazy darczyńców, taka instrukcja może wyglądać następująco:

 1. Wpisz w wyszukiwarce internetowej frazę: „firma z Konina”.
 2. Wejdź na stronę danej firmy i sprawdź, czy firma wspiera fundacje/ stowarzyszenia/ inicjatywy społeczne.
 3. Jeśli tak, znajdź dane kontaktowe do firmy (najlepiej do działu CSR lub innego, który odpowiada za współpracę z NGO).

Forma rozwiązania:

Opisz, w jakiej formie wolontariusz powinien przesłać rozwiązanie. Np.

 1. Rozwiązania wypisujcie poniżej, wybierając opcję „Dodaj rozwiązanie”.
 2. Rozwiązania wpisujcie do tabeli [tu podaj link do pliku zamieszczonego na dysku w chmurze, np. na Dysku Google] i dajcie znać w komentarzu, że dodaliście w tabeli nowy wpis.

Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej sprawdza się opcja pierwsza – e-wolontariusze wtedy widzą, kto dodał jakie rozwiązanie i wzajemnie inspirują się do działania.

Dziękuj za każdy pomysł i zachęcaj e-wolontariuszy do wypisywania jak największej liczby propozycji.

Instrukcja obsługi TuDu

Tu znajdziesz „Instrukcję obsługi dla Organizacji”, wyjaśniającą, jak krok po kroku korzystać z TuDu: https://tudu.org.pl/page/pomoc

Powodzenia!

Leave a Comment

Your email address will not be published.