Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opiera się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie na mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem spotkań mieszkańców. Głównym celem akcji Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności ...
Czytaj więcej
W 2012 roku Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Ustrzykach Dolnych i Fundacją Bieszczadzką zrealizowała projekt szkoleniowy „Bieszczady 2.0. Rozwój kapitałów organizacji pozarządowych dzięki TIK”, skierowany do przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z woj. podkarpackiego. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. O co chodzi? Internet to niewyczerpane źródło zasobów, dzięki któremu nawet najmniejsze organizacje pozarządowe mogą ...
Czytaj więcej
W 2011 r. zespół projektu E-wolontariatu Fundacji Dobra Sieć realizowała Flagowy Projekt Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, współfinansowany przez Komisję Europejską i objęty Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE, pn. „Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”. Na projekt składały się 1. ogólnoeuropejska edycja Konkursu ‘Discover e-volunteering’ promującego wykorzystanie nowych technologii w projektach wolontariackich (dowiedz się więcej), 2. oraz polska kampania społeczna „Kluczowe wartości wolontariatu”, ...
Czytaj więcej
W 2010 r. Fundacja Dobra Sieć zrealizowała projekt „Bułka z masłem. Jak budować kapitał organizacji pozarządowej”, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie udział wzięło 25 liderów organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem projektu było wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w zakresie kapitału ludzkiego, społecznego i materialnego, a konkretnie ...
Czytaj więcej