E-wolontariat to wolontariat w Internecie - tak najkrócej określić można to zjawisko. I choć nazwa e-wolontariat dla wielu osób wciąż jeszcze brzmi tajemniczo, to w rzeczywistości niemal każdy z nas zetknął się już z e-wolontariatem, a być może nawet, nic o tym nie wiedząc, sam został e-wolontariuszem. (więcej…)
Czytaj więcej
Zasada 1: E-wolontariat jest dla każdego! Wolontariat w sieci jest nie tylko dla informatyków. Bardzo wiele zadań i projektów e-wolontariackich nie wymaga uzdolnień w zakresie nowych technologii. By zrozumieć, jak wielka jest skala tego zjawiska, wystarczy pomyśleć o polskich i zagranicznych inicjatywach w sieci: budowie wirtualnych encyklopedii i bibliotek, tworzeniu ...
Czytaj więcej
Jesteśmy świadkami momentu, w którym ludzkość, uwolniona od barier przestrzeni, tworzy nowe wzorce zachowań i nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Należy do nich potężny ruch społeczny e-wolontariatu, łączący pozytywne inicjatywy w Internecie. Wierząc w siłę e-wolontariatu, chcemy go wspierać, promować dobre praktyki, usuwać bariery dla jego rozwoju. W tym ...
Czytaj więcej